İlkelerimiz

Özcü Hukuk & Danışmanlık;

  • Sonuç odaklı ve analitik yaklaşımı ile müvekkilleri için çözüme yönelik hukuka uygun alternatifler üretmekte,

  • Müvekkillerinin hukuki hizmete ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği alanları tespit ederek önleyici danışmanlık hizmetleri sunmakta,

  • Gerçek/tüzel kişi müvekkillerinin menfaatlerini her zaman ön planda tutmakta,

  • Müvekkilleri adına gerçekleştirdiği işlemlerin periyodik raporlama ve değerlendirmesini sağlayarak müvekkilleri ile birebir ve anlık iletişim içerisinde bulunmakta ve son olarak

  • Müvekkilleri tarafından kendisine sağlanan her türlü bilgi, belge ve dokumanın gizliliğini profesyonel gizlilik ve sorumluluk esaslarına dayanarak hukuk kuralları çerçevesinde korumaktadır.

Yukarıda anılan tüm ilkeler, Büromuzun verdiği hizmetler çerçevesinde, uymakla kendini sorumlu kıldığı ilkeler bütünüdür. Tüm iş ve işlemlerimizde meslek ilke ve kurallarına tam riayet ise asıl ve ana ilkemizdir.


Bu sitede yayımlanan her türlü yazı, tamamen bilgilendirme amaçlı olmakla birlikte herhangi bir tavsiye niteliği taşımamakta ve Türkiye Barolar Birliği’nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmemektedir. Sitenin herhangi bir avukat/müvekkil ilişkisi kurduğu düşünülmemelidir. Bu nedenle okuyucular, profesyonel anlamda yardım talepleri olmadan sadece bu sitede verilen bilgilere göre hareket etmemelidirler. Sitede bulunan bilgiler Avukatlık Meslek Kuralları'na uygun olarak düzenlenmiştir.